مطالب مرتبط:

سناتوران خواستار پایان یافتن تنش میان کرزی و رئیس جمهور غنی شدند

شماری از اعضای مجلس سنا تنش میان رهبران سیاسی را در شرایط کنونی به نفع کشور نداسته خواستار پایان یافتن آن هستند.

مطالب اخیر