مطالب مرتبط:

رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برکنار شد

محمد قاسم هاشم‌زی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی اعضای این کمیسیون برکنار شد.

مطالب اخیر