مطالب مرتبط:

ولسی جرگه آمدن یک هیئت پاکستانی را به کابل مفید می‌خواند

مطالب اخیر