مطالب مرتبط:

آمریکا نابود کننده داعش نه بلکه تقویت کننده آن است

کاربرد این بمب هیچ ربطی به "مبارزه علیه تروریزم" ندارد چون مردم ما به تجربه در یافته اند که طی ۱۵ سال گذشته امر...

مطالب اخیر