مطالب مرتبط:

برگزار جلسه عمومی ولسی جرگه به ریاست عبدالروف ابراهیمی

  ولسی جرگه در جلسه عمومی روز گذشته موافقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند را تصوی...

مطالب اخیر