مطالب مرتبط:

مادر بمب‌ها باید بر مراکز اصلی تروریستان در پاکستان پرتاب می شد

آقای بلوچ گفت: "کاش بمب مادر بر فرق مادر تروریزم (پاکستان) اصابت می کرد که جهان از شرّ تروریزم نجات می یافت؛ ام...

مطالب اخیر