مطالب مرتبط:

پرتاپ بمب مادر تلفات ملکی در پی نداشته‌است/بمب مادر هیچ زیانی به محیط زیست نرسانیده‌است

وحید مجروح در قسمت دیگر سخنان خود تاکید کرد که بمب پرتاپ شده یک بمب معمولی بوده و هیچگونه عوارض ژنتیکی و محیط ز...

مطالب اخیر