مطالب مرتبط:

“مادر بمب‌ها” و کش‌مکش‌های سیاسی میان رهبران

آنچه گفته های کرزی را مورد قبول همه قرار داده، این است که امریکا چرا بزرگترین بمب را در افغانستان استفاده می کن...

مطالب اخیر