مطالب مرتبط:

کرزی آمریکا ستیز نیست بلکه یک عوام فریب است!

حامد کرزی که قبل از سال های 2001 هیچگونه تاثیرگذاری نداشته و نام و فعالیت اش را تاریخ این کشور به صفحه ندارد، ی...

مطالب اخیر