مطالب مرتبط:

جنگ افغانستان؛ مأموریت غیر ممکن امریکا؟

دست کم دو فرمانده مهم امریکایی هشدار داده بودند که جنگ افغانستان به «بن بست» رسیده و برای شکستن این بن بست، خوا...

مطالب اخیر