مطالب مرتبط:

مسأله خط دیورند مختومه است

برخی در داخل پاکستان از طرف دولت این کشور و عده‌ای دیگر در داخل افغانستان از جمله کسانی هستند که زمینه‌های تثبی...

مطالب اخیر