مطالب مرتبط:

انتقادات کرزی به آمریکا بیش از حد است

زلمی خلیل زاد در واکنش به اظهارات دیروز کرزی در مورد آمریکا گفت: این اظهارات به سود پیشرفت صلح و منافع ملی افغا...

مطالب اخیر