مطالب مرتبط:

رییس اجرایی یکی از مشاورانش را برکنار کرد

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی یکی از مشاورانش را به دلیل اظهاراتش در مورد پرتاب راکت نیروهای امریکایی در ننگرهار، برکنار کرده‌است.

مطالب اخیر