مطالب مرتبط:

مشاور امنیت ملی ترامپ وارد افغانستان شد

ژنرال مک مستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا وارد افغانستان شده است. او بلند پایه‌ترین مقام ...

مطالب اخیر