مطالب مرتبط:

مشکلات اداری و مالی کمیسیون های انتخاباتی به بررسی گرفته شد

نشستی به منظور بررسی مشکلات اداری و مالی کمیسیون های انتخاباتی به ریاست محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ب...

مطالب اخیر