مطالب مرتبط:

آمریکا اگر به خواسته های مردم افغانستان توجه نکند افغانستان گورستان آمریکا و مزدورانش خواهد شد

آقای محمد حسن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان در بخش پایانی سخنانش گفت: آمریکا اگر به خواسته های مردم افغان...

مطالب اخیر