مطالب مرتبط:

استقبال بی سابقه از نمایشگاه کتاب ایران در کابل در چهارمین روز

چهارمین روز نمایشگاه فرهنگی هنری و کتاب جمهوری اسلامی ایران در لیسه غازی کابل، با استقبال بی سابقه مواجه شده است.

مطالب اخیر