مطالب مرتبط:

منطقه ای که بزرگترین بمب غیر اتمی در آن اثابت کرده فعلا در قرینطین امریکایی ها قرار دارد/تأکید آگاهان: پیامد بمب استعمال‌شده در اچین فراتر ا

آگاهان امور نظامی به خبرنگار آوا گفتند که با گذشت دو روز از اصابت بزرگترین بمب غیر اتمی در ولسوالی اچین، هنوز ا...

مطالب اخیر