مطالب مرتبط:

پلیس امنیتی هند 8 نفر را در جریان انتخابات میان دوره ای ایالت کشمیر کشت

به گزارش روزنامه فری پرس ژورنال در خبری از سری نگر نوشت: در زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای در ایالت جامو و ...

مطالب اخیر