مطالب مرتبط:

29سال مین‌روبی؛ کشت‌زارهای مین 1000 کیلومتر مربع است

ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در مراسمی به ‌مناسبت روز جهانی مین‌روبی در مرکز رسانه‌ها...

مطالب اخیر