مطالب مرتبط:

تصمیم گرفته ام در مقابل ظلم آمریکا بایستم

نشست خبری حزب محور ملی درباره دیورند در کابل برگزار شد. در این مراسم حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان پس ا...

مطالب اخیر