مطالب مرتبط:

جنگ سرد می تواند به جنگ گرم تبدیل شود

گورباچوف اظهارداشته که تمام علایم جنگ سرد دیده می‌شود و لحن سیاست‌مداران و افراد بلندرتبه نظامی خصمانه شده ‌است.

مطالب اخیر