مطالب مرتبط:

بازگشت بیش از ۳۰۰۰ مهاجر طی ۳ روز از پاکستان!

  بگفته رئیس امورمهاجرین ننگرهار 3619 نفرمهاجر به تاریخ 23 الی 25 حمل از پاکستان به وطن عودت نمودند. از میان ای...

مطالب اخیر