مطالب مرتبط:

تصمیم گرفته ام که امریکا را از افغانستان بیرون کنم/ دیگر حکومت را نماینده خود نمی‌دانم

آقای کرزی تاکید کرد که امریکا مهلک ترین بمب نو ساخته خود را در خاک افغانستان آزمایش کرده است و این توهین آشکار ...

مطالب اخیر