مطالب مرتبط:

آمادگی کوریای شمالی برای “حملۀ اتمی”

کره شمالی برای پاسخ اتمی به هرگونه حمله اتمی علیه این کشور اعلام آمادگی کرد.

مطالب اخیر