مطالب مرتبط:

کشته و زخمی شدن بیست طالب در غزنی

در گیری ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه دیشب زمانی آغاز گردیده که حدود ۲۰۰ طالب مقر ولسوالی ده یک و شماری از پوسته های نیروه...

مطالب اخیر