مطالب مرتبط:

کرزی: امریکا بم هسته یی را در ننگرهار استفاده کرد

(Visited 6 times, 1 visits today)

مطالب اخیر