مطالب مرتبط:

مشکلات میان کابل و اسلام آباد سبب افزایش نرخ ترانزیت شده‌است

مطالب اخیر