مطالب مرتبط:

تصاویر/جشن روز هرات ـ قسمت دوم

عکاس: قدیر عرب زاده

مطالب اخیر