مطالب مرتبط:

ولسوال بتی کوت ننگرهار برای دومین بار هدف انفجار قرار گرفت و زخمی شد

حاجی غالب مجاهد، ولسوال ولسوالی بتی‌کوت ولایت ننگرهار در پی یک انفجار ماین کنار جاده برای دومین بار زخمی گردید.

مطالب اخیر