مطالب مرتبط:

ارگ: در پرتاب بزرگ ترین بم نیروهای امریکایی در ننگرهار حکومت افغانستان از نزدیک در جریان بود

ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید در پرتاب بزرگ‌ترین بم غیر هسته‌یی نیروهای امریکایی در ولسوالی اچین با لای داعش، حکومت افغانستان از نزدیک در جریان بود.

مطالب اخیر