مطالب مرتبط:

ولسوال بتی کوت نزدیک محل پرتاپ “مادر بمب” آمریکا زخمی شد

حاجی غالب ولسوال/ فرماندار کوت در همسایگی اچین ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که آمریکا چند روز قبل "مادر همه ب...

مطالب اخیر