مطالب مرتبط:

آمریکا تونل ساخته خود را در ننگرهار هدف قرار داد

تونلی که در افغانستان با بمب قدرتمند آمریکا هدف قرار گرفت با بودجه همین کشور ساخته شده بود. ادوارد اسنودن پیمان...

مطالب اخیر