مطالب مرتبط:

رئیس جمهور امریکا از حمله بمی بر مواضع داعش در افغانستان ستایش کرد

مطالب اخیر