مطالب مرتبط:

شورای امنیت ملی سفر مک مستر را به کابل گام مثبت در تامین صلح می‎داند

مطالب اخیر