مطالب مرتبط:

وزیران ما بی مسوولیت و فقط به فکر امتیاز هستند

دو سال از آغاز حکومت وحدت ملی می گذرد و وزارتخانه های ما یا وزیر ندارند و یا وزیران آن برکنار شده اند و حالا با...

مطالب اخیر