مطالب مرتبط:

علی محور حق است و هر که دنبال علی است، دنبال حق است

نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته در غزنی نیز اقامه گردید.به گزارش آوا

مطالب اخیر