مطالب مرتبط:

تنبلی و بی تفاوتی مردم عامل عمده نارسایی ها در افغانستان است

قرار بود با امضای پیمان استراتیژیک و امنیتی با ایالات متحده هر چند از نگاه شرعی حرام بود، تغییر در وضعیت امنیتی...

مطالب اخیر