مطالب مرتبط:

عملیات ایالات متحده در اچین بدون مجوز ملل متحد و ناتو مجوز بوده است

یالات متحده روز پنجشنبه برای اولین بار قدرتمندترین بمب غیر هسته ای GBU-۴۳ را در مبارزه، علیه گروه داعش در افغان...

مطالب اخیر