مطالب مرتبط:

هیچ شواهدی وجود ندارد که افراد ملکی در حمله به مواضع داعش در اچین کشته شده باشد

گروه داعش به نظامی و غیر نظامی رحم نمی کند و آنها انسان نیستند بلکه حیوان هستند. به گفته او، مردم افغانستان شاه...

مطالب اخیر