مطالب مرتبط:

ریاست اجرایی کنفرانس مسکو را درباره صلح افغانستان مهم خواند

معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز پنجشنبه (۲۴ حمل) در یک نشست خبری، کنفرانس مسکو دربارۀ صلح افغانستان را مهم خواند.

مطالب اخیر