مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان از نزدیک در جریان حمله غیراتمی امریکا قرار داشت

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که حکومت افغانستان در جریان بمباران نیروهای ناتو بر مراکز، تونل ها و پناهگاه های داع...

مطالب اخیر