مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان خطوط اساسی صلح اش را با برخی از سفیران خارجی شریک ساخت

(Visited 1 times, 1 visits today)

مطالب اخیر