مطالب مرتبط:

طرح تکمیلی سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک مقیم ایران آغاز شد

پیام آفتاب: کانون کشوری انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی ایران از آغاز مرحله جدید طرح سرشم...

مطالب اخیر