مطالب مرتبط:

یک قدم تا تقابل مستقیم مسکو ـ واشنگتن در افغانستان

پیام آفتاب: امتناع آمریکا از حضور در نشست مسکو، به اندازه کافی پتانسیل همکاری های آمریکا و روسیه در خصوص افغانس...

مطالب اخیر