مطالب مرتبط:

روسیه قطعنامه شورای امنیت را وتو کرد و قطعنامه جدید صادر نمود

قطعنامه جدید شورای امنیت که توسط امریکا ترتیب یافته بود در حالی توسط روسیه وتو شد که مسکو در پی آن یک قطعنامه ج...

مطالب اخیر