مطالب مرتبط:

بعد از 2020 به حضور نیروهای خارجی نیازی نیست

افغانستان تا سه سال دیگر به حضور نیروهای خارجی نیاز نخواهد داشت. محب، سفیر افغانستان در واشنگتن در گفتگو با یک ...

مطالب اخیر