مطالب مرتبط:

طالبان حمایت روسیه از این گروه را رد کرد

پیام آفتاب: پس از افزایش گمانه زنی ها درباره حمایت روسیه از طالبان، این گروه با انتشار بیانیه ای هرگونه حمایت م...

مطالب اخیر