مطالب مرتبط:

کرملین: دیدگاه غرب برای همکاری نکردن ما با دمشق “غیرمعقول” است

کرملین گفته است که درخواست غرب منبی بر عدم همکاری روسیه با دمشق با استراتژی و برنامه های بلندمدت مسکو ...

مطالب اخیر