مطالب مرتبط:

چین: فشار نظامی بر کوریای شمالی “خطرناک” است

دولت چین اعلام کرده است که مساله کوریای شمالی را باید از راههای سیاسی حل کرد و فشارهای نظامی راهکار مناسبی در ا...

مطالب اخیر